Diensten van KoenAdvies

Bouwen lijkt, zeker voor diegene die er niet dagelijks mee bezig zijn, een ingewikkeld proces. Een proces wat je vaak kan opdelen in vier stappen ongeacht het nu het (ver)bouwen betreft van een dakkapel of een kantoorpand.

 1. Ontwikkelen, de eerste fase, de fase van de ideeen, grove schetsen en berekeningen.  
 2. Ontwerpen, het uitwerken van de uitkomst van de 1e fase naar tekening en bestek en de overgang naar de 3e fase inclusief alle formele handelingen als vergunningaanvraag en dergelijke
 3. Realiseren, van de eerste paal tot de oplevering, het feitelijke bouwen.
 4. Beheer, na oplevering start het gebruik en het bijkomende onderhoud.

Totaal of deeladvies

Op elk van de vier stappen kan KoenAdvies u van dienst zijn. Van de start tot aan oplevering als een totaalconcept maar evengoed kan KoenAdvies een deel voor zijn rekening nemen.  

Dat is wat Koenadvies u biedt en daaronder vallen diverse diensten die specifiek zijn voor een van bovengenoemde tijdvakken.

De diverse diensten zijn apart per dienst in een bepaalde fase in te zetten of vormen feitelijk 1 doorlopende dienst voor alle fasen.   

Ontwikkelen

In de ontwikkelfase is KoenAdvies uw sparringspartner en uw mentor

 • Wat kan wel en soms belangrijker, wat kan niet of mag niet, de verkenning
 • Wat kost dat globaal gezien, de kostenraming
 • Wat levert het op, batenanalyse
 • wat is ongeveer de planning, planningsopzet

Dat zijn zoal de vragen die in die fase beantwoord gaan worden. Lees bij ontwikkelen meer over de specifieke diensten van Koenadvies in deze fase  

Ontwerpen

In de ontwerpfase is uw KoenAdvies, uw spin het web en uw steun en toeverlaat

 • Voor het maken van het ontwerp of is er eventueel een architect benodigd? En zo ja welke dan? 
 • Met welke bouwwijze gaan we werken, welke materialen en waar moet het technisch aan voldoen, het bestek
 • Welke vergunningen zijn nodig en hoe vragen we deze aan, de formele aanvraag
 • Begrotingtechnisch, hoe gaan we aanbesteden, wie laten we wat doen, maar kunnen we reductie realiseren
 • En uiteindelijk, welke aannemer gaat het bouwen, de aanbesteeding. 

Lees bij ontwerpen meer over de specifieke diensten van Koenadvies in deze fase.

Realiseren

In de Realisatiefase is Koenadvies uw bewaker en rechterhand

 • Voorzitten van de bouwvergadering
 • controle en toezicht op de bouw
 • controle op naleving van de planning
 • controle op het begroting

Zijn belangrijke taken in deze fase, lees bij realiseren meer over de specifieke diensten van Koenadvies in deze fase.

Beheren

In de Beheerfase is Koenadvies uw aanspreekpunt en coordinator 

 • Meerjarenonderhoud plannen en coordineren
 • Garantiezaken regelen
 • Toezicht op onderhoud

Lees bij beheer meer over de specifieke diensten van Koenadvies in deze fase

Duurzaam en energieadvies

Is een aparte tak van diensten die KoenAdvies aanbied. Deze kan zowel betrekking op bestaande bouw als nieuwbouw en onderdeel zijn in een van bovenstaande fasen of maar kan ook deel uitmaken van een apart traject.

Benieuwd wat een KoenAdvies daarin voor u kan betekenen? Lees dan verder bij energieadvies  

 

 

Wat kost me dat?

Het begeleiden van uw verbouwing of een volledig nieuw concept ontwikkelen, natuurlijk is het dan handig dat ik u hier vermeld wat u dat gaat kosten.

Helaas, elk project is anders en vraagt om maatwerk, wat ik u wel kan beloven is vooraf een heldere offerte op basis van een realistisch uur tarief of fixed fee.

Overigens ben ik van mening dat ik u geld kan besparen. Dat is in ider geval een van mijn doelstellingen als ik voor u aan de slag mag.

Interesse om eens te vernemen of ik u ook tijd en/of geld kan besparen, laten we eens kennismaken
PS. een 1e gesprek is sowieso gratis

 

Kennismaken

Contact Info

Michel Koenjer KoenAdvies

 

Bezoekadres

Constructieweg 1
8152 GA  Lemelerveld

Postadres

Postbus 14
8150 AA  Lemelerveld 

Email

michel@koenadvies.nl 

Telefoon

06-16121810
 Duurzame technieken combineren met een degelijke bouwstijl, dat is mijn ideaal

In opdracht is alles mogelijk wat u maar wenst, mijn ideaal is voor u iets neerzetten wat er toe doet, wat bijdraagt aan uw woon of werkplezier, wat nu mooi gevonden wordt maar over 100 jaar nog steeds, dat een lage impact heeft op onze aarde en wat er tot in lengte van dagen in staat is om aan die opdracht te voldoen.

Neem contact op