Ontwikkelen

Planontwikkeling

Graag helpt KoenAdvies u om een concreet (ver)bouwplan te maken op basis van uw wensen.

  • U wilt bijvoorbeeld een bedrijfspand of woning nieuw bouwen, maar er is nog geen ontwerp.
  • U zoekt een geschikte plek.
  • U wilt uw huis of bedrijfspand uitbreiden, verbouwen, renoveren en/of verduurzamen. 

U heeft een (grof) idee, KoenAdvies helpt u graag uit te zoeken wat precies uw wensen, behoeftes en gevoelens zijn en breng die in kaart.
Vervolgens krijgt u dit overzicht en gaan we toetsen of het aan al uw wensen en eisen voldoet, waarna een concreet plan wordt gemaakt waarin alles wat u aangeeft, verwerkt is. 

KoenAdvies zoekt graag voor u uit welke locaties beschikbaar zijn voor nieuw- of uitbouw, bijvoorbeeld rood voor rood locaties waar schuren vervangen mogen worden voor woningen, maar ook nieuw uit te geven kavels. 
Weten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van renovatie, een aanbouw of aanpassing van de indeling van uw pand.

KoenAdvies is op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, energieneutraal (ver)bouwen en oplossingen om energie te besparen. Met gemeentes werkt KoenAdvies graag mee aan de plannen om woonblokken en wijken te ontwikkelen. Conceptontwikkeling – innovatie (zakelijk: projectontwikkelaars, commercieel)

Conceptontwikkeling

Bij conceptonwikkeling draait het om innovatie; Vernieuwing en verbetering van huidige bouwwijzen en het toepassen van nieuw (bouw)materialen die ten goede komen aan duurzaamheid en comfort.  Bij conceptontwikkeling is de kracht van vernieuwing het uitgangspunt in plaats van het vasthouden aan het bestaande en traditionele. Denken in kansen en niet in bedreigingen of beperkingen.

Bij het ontwikkelen van concepten maakt KoenAdvies gebruik de kennis, ervaring en het netwerk dat de afgelopen twintig jaar is opgebouwd. KoenAdvies zet de juiste partners in die het best aansluiten op het project.

Exploitatiekostenberekening

Bij conceptontwikkeling hoort ook een exploitatiekostenberekening, een calculatie van de gebouwkosten die gemaakt gaan worden als het gebouw daadwerkelijk geëxploiteerd gaat worden. Zo weet u waar u rekening mee moet houden als het concept uiteindelijk gerealiseerd is.

Haalbaarheid (berekening, onderzoek/studie)

Bij KoenAdvies kunt u ook terecht om te onderzoeken of een bepaald concept haalbaar is qua kosten en op het gebied van wet- en regelgeving. In een haalbaarheidsverslag staat het volledige onderzoek naar de (on)mogelijkheden en (financiële) consequenties van het uitvoeren van het concept.

Principebesluit-aanvraag

KoenAdvies helpt u met het aanvragen van een principebesluit. Hierbij wordt bij Burgemeester en Wethouders getoetst of de gemeente aan het concept wil meewerken.

 

 

Wat kost me dat?

Het begeleiden van uw verbouwing of een volledig nieuw concept ontwikkelen, natuurlijk is het dan handig dat ik u hier vermeld wat u dat gaat kosten.

Helaas, elk project is anders en vraagt om maatwerk, wat ik u wel kan beloven is vooraf een heldere offerte op basis van een realistisch uur tarief of fixed fee.

Overigens ben ik van mening dat ik u geld kan besparen. Dat is in ider geval een van mijn doelstellingen als ik voor u aan de slag mag.

Interesse om eens te vernemen of ik u ook tijd en/of geld kan besparen, laten we eens kennismaken
PS. een 1e gesprek is sowieso gratis

 

Kennismaken

Contact Info

Michel Koenjer KoenAdvies

 

Bezoekadres

Constructieweg 1
8152 GA  Lemelerveld

Postadres

Postbus 14
8150 AA  Lemelerveld 

Email

michel@koenadvies.nl 

Telefoon

06-16121810
 Duurzame technieken combineren met een degelijke bouwstijl, dat is mijn ideaal

In opdracht is alles mogelijk wat u maar wenst, mijn ideaal is voor u iets neerzetten wat er toe doet, wat bijdraagt aan uw woon of werkplezier, wat nu mooi gevonden wordt maar over 100 jaar nog steeds, dat een lage impact heeft op onze aarde en wat er tot in lengte van dagen in staat is om aan die opdracht te voldoen.

Neem contact op