duurzaam huis

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

Duurzame woningen en gebouwen zijn gezonder voor bewoners en gebruikers, ze zijn ze energiezuiniger, beter voor het milieu dan traditionele woningen en duurzaam bouwen bespaart op grondstoffen.

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld, gebouwd en gebruikt worden met respect voor mens en milieu.

Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om: gebruik van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers; een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen; prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden; duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling); verantwoord watergebruik; voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

Bij duurzaam bouwen worden allerlei termen en begrippen gebruikt. Deze begrippen staan toegelicht in een begrippenlijst.

Regels voor bouwen en verbouwen

Aan het (ver)bouwen en gebruik van woningen en andere gebouwen zijn regels verbonden. In het Bouwbesluit staan de minimale bouwtechnische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen. Dit zijn voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Strategieën duurzaam bouwen

Er zijn verschillende strategieën (benaderingen, visies, stappen of richtlijnen) voor het ontwerp van duurzame woningen en gebouwen. De meest bekende en nog steeds actuele strategie is de Trias Energetica. Dit is een strategie voor het besparen van energie. In het Informatieblad strategieën duurzaam bouwen en verbouwen staat een compleet overzicht van de verschillende strategieën.

Innovatie door duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen zet aan tot innovatie en productontwikkeling. Producten die nu standaard gebruikt worden, zijn ontwikkeld vanuit duurzaam denken. Bijvoorbeeld verf op waterbasis en zogenaamde ‘high-solid’-verven met minder schadelijke stoffen.

Ook op het gebied van energiebesparing is sprake van innovatie. Onder andere dankzij de wetgeving (de energieprestatie van gebouwen (EPC)) ontwikkelde de industrie onder meer zuinige HR-verwarmingsketels en ventilatiesystemen. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van duurzame energie door de inzet van warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen.

Subsidies voor duurzaam (ver)bouwen

Duurzaam bouwen en verbouwen draagt bij aan een beter milieu en een gezonde woon- en werk-omgeving. Daarom ondersteunt de Rijksoverheid duurzaam bouwen met subsidies.  Enkele voorbeelden zijn: Groenregeling: goedkope financiering voor duurzaam vastgoed; Tender NESK: voor energiezuinige scholen en kantoren; MIA: belastingvoordeel voor duurzame bedrijfsinvesteringen.

Subsidies gemeente en provincie

Er zijn ook diverse subsidies bij gemeenten en provincies. Koenadvies heeft inzicht in de diverse subsidies en begeleidt u bij een eventuele aanvraag .

Duurzaam verbouwen

Een verbouwing kan een handig moment zijn om energiebesparende maatregelen te nemen in uw huis. Denk bijvoorbeeld aan isolatieglas, spouwmuurisolatie en een HR-ketel. Er zijn mogelijk subsidies beschikbaar om uw huis energiezuiniger te maken. 

Tijdelijke btw-verlaging

De tijdelijke btw-verlaging  voor verbouw of renovatie van woning ouder dan 2 jaar, moet de bouw- en woningmarkt ondersteunen en de bouwsector een impuls geven. De maatregel geldt tot 1 juli 2015. Vanaf 1 juli 2015 betaalt u weer het gebruikelijke tarief van 21%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Info

Michel Koenjer KoenAdvies

 

Bezoekadres

Constructieweg 1
8152 GA  Lemelerveld

Postadres

Postbus 14
8150 AA  Lemelerveld 

Email

michel@koenadvies.nl 

Telefoon

06-16121810
 Duurzame technieken combineren met een degelijke bouwstijl, dat is mijn ideaal

In opdracht is alles mogelijk wat u maar wenst, mijn ideaal is voor u iets neerzetten wat er toe doet, wat bijdraagt aan uw woon of werkplezier, wat nu mooi gevonden wordt maar over 100 jaar nog steeds, dat een lage impact heeft op onze aarde en wat er tot in lengte van dagen in staat is om aan die opdracht te voldoen.

Neem contact op