Duurzame energie

Op verschillende manier kan je zelf duurzame energie opwekken. Onder andere bijvoorbeeld door de inzet van windturbines, waterkrachtcentrales, zonnepanelen etc. In Nederland wordt in de woningbouw in eerste instantie vooral zonnepanelen gebruikt. Kleine windturbines worden nog zelden toegepast maar worden beter en beter, vooralsnog hieronder uitleg over zonnepanelen, maar wij volgen alle ontwikkelingen op de voet.

Wat is een zonnepaneel?   

Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met andere voor- en nadelen dan energieopwekking met fossiele brandstoffen.

Een zonnepaneel moet niet worden verward met een zonnecollector. Deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water.

Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Daarom heten zonnecellen ook wel fotovoltaïsche cellen (Grieks photos: licht, en volt naar de eenheid van elektrische spanning). Afgekort wordt gesproken van PV-systemen. Een andere vorm van PV zijn de elementen gemaakt met de dunnelaagtechnologie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van amorf silicium. Deze elementen hebben een lager rendement, maar zijn ook beduidend goedkoper. Het rendement van gangbare zonnecellen ligt tussen ca. 10 en 20%, waarbij de cellen met betere rendementen wel meestal onevenredig veel duurder zijn.

Fotovoltaïsche zonnepanelen benutten zonlicht of daglicht, waarbij door de absorptie van fotonen in de zonnecellen een spanning ontstaat die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Een zonnecel die met zijn esthetische kwaliteit bijzonder geschikt is voor zichtbare architecturale toepassingen, is de achtercontactcel. Die wordt zo genoemd omdat alle elektrische contacten op de achterzijde plaatsvinden en de voorkant een nauwelijks zichtbaar metalen raster heeft, zonder storende dubbele metaalstroken. Dat resulteert ook in een grotere bruikbare oppervlakte van de cellen en hoeveelheid geleverde stroom.

Soorten zonnepanelen

De wijze waarop silicium is verwerkt bepaalt de kwaliteit van het paneel. Er zijn drie soorten, te weten: monokristallijn, polykristallijn en amorf (zoals hierboven al beschreven).

1.Monokristallijn: De zonnecellen in een monokristallijn zonnepaneel bestaan uit één kristal. Het oppervlak van monokristallijne zonnecellen heeft geordende elektroden en is egaal zwart. Deze zonnepanelen hebben het hoogste rendement. Monokristallijne zonnepanelen hebben enkele procenten meer opbrengst dan polykristallijne. Deze panelen zijn duurder, maar hebben een hoger rendement per oppervlakte. De beste keuze voor het behalen van een maximale rendement en bij een beperkte ruimte.

2.Polykristallijn: In een polykristallijn zonnepaneel bevinden zich zonnecellen die bestaan uit meerdere grove kristallen. Een polykristallijne zonnecel vertoont een soort gebroken schervenpatroon. De polykristallijne zonnepanelen zijn gunstig geprijsd en bieden een redelijk hoog rendement, hoewel minder rendement dan monokristallijne zonnepanelen. Wanneer er genoeg ruimte op een dak aanwezig is, is dit de beste keuze.

3.Amorf: In een dunne-filmzonnepaneel wordt amorf silicium gebruikt. Amorfe zonnepanelen bevatten geen kristallen maar poeder. Hierdoor zijn ze zeer buigzaam. De amorfe zonnepanelen geven het minste rendement van de drie. De prijs ligt wel een stuk lager, maar deze zonnecellen zijn minder geschikt voor toepassing in zonnepanelen.

energieneutraal bovenaanzicht

Koppeling aan het elektriciteitsnet

De meeste zonnepanelen worden via een omvormer (inverter) aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Systemen die aan het elektriciteitsnet zijn gekoppeld sluizen de energie die niet wordt gebruikt, door naar het energiebedrijf. In dat geval loopt de verbruiksmeter achteruit zolang in huis minder elektriciteit wordt gebruikt dan het zonnepaneel levert. Systemen die aan het elektriciteitsnet gekoppeld worden, zijn netgekoppelde decentrale opwekkers.

De omvormer converteert de gelijkspanning van de zonnepanelen naar de wisselspanning van het lichtnet. Daarbij moet de fase gelijk zijn. Is het lichtnet uitgevallen, dan kan de omvormer niet werken - netgekoppelde opwekkers kunnen dus niet dienen om een stroomstoring te overbruggen.

Andere systemen slaan overtollige energie op in een accu. Daarvoor wordt vooral gekozen op plekken waar het elektriciteitsnet ontbreekt of een aansluiting te duur is. De accu's moeten natuurlijk voldoende capaciteit hebben om een paar donkere dagen te overbruggen. Deze werkwijze is bekend bij tuinverlichting, waarbij de accu overdag wordt opgeladen en 's nachts voor licht zorgt.

Wat levert het me op?

Misschien is dat wel de meest gestelde vraag, zodra het over zonnepanelen gaat. Een goede tweede is de vraag; wat is de terugverdientijd? Voor beide geldt vragen geldt, deze is voor iedereen anders. Dit is met name afhankelijk van de opstelling c.q. ligging, type paneel en aantal, manier van installeren, hoe aangeschaft, eventuele subsidies en waar u in Nederland woont. Er zijn enkele leuke rekeningtools op het internet vindbaar van diverse leveranciers die een hele goede indicatie bieden, maar meer dan een indicatie is het niet. Er wordt vaak gerekend met enkel de panelen welke deze leverancier levert. Een goede vergelijking ontbreekt.    

Zonnepanelen aanschaffen

Ondanks dat de prijzen van PV panelen de laatste jaren drastisch gedaald zijn en wellicht subsidies beschikbaar zijn bij de aanschaf van zonnepanelen, blijft het een behoorlijke investering. Een investering die vraagt om vergelijken van de mogelijkheden. Alleen een rondgang langs de diverse leveranciers en installateurs levert vaak geen duidelijk beeld op. De een beschouwt bijvoorbeeld Chinese panelen als inferieur. De andere zweert bij de prijs kwaliteitsverhouding van deze panelen.

KoenAdvies kan u helpen. Met de verschillende vragen, wat levert het me op? Wat heb ik nodig? Hoe en/of waar moet ik deze (laten) installeren en waar schaf ik deze het beste aan. Onafhankelijk, deskundig en met maar 1 belang, de uwe

Zoekt u antwoorden? Neem snel contact met ons op

Voor een perfect combinatie met een eventuele aanschaf van zonnepanelen, kijk ook eens naar de mogelijkheden van Infrarood verwarmen, zo gebruikt u de de zon feitelijk twee keer

 

 

 

 

 

 

 

Contact Info

Michel Koenjer KoenAdvies

 

Bezoekadres

Constructieweg 1
8152 GA  Lemelerveld

Postadres

Postbus 14
8150 AA  Lemelerveld 

Email

michel@koenadvies.nl 

Telefoon

06-16121810
 Duurzame technieken combineren met een degelijke bouwstijl, dat is mijn ideaal

In opdracht is alles mogelijk wat u maar wenst, mijn ideaal is voor u iets neerzetten wat er toe doet, wat bijdraagt aan uw woon of werkplezier, wat nu mooi gevonden wordt maar over 100 jaar nog steeds, dat een lage impact heeft op onze aarde en wat er tot in lengte van dagen in staat is om aan die opdracht te voldoen.

Neem contact op