Ontwerpen

Ontwerp

KoenAdvies kan op verschillende manieren betrokken zijn bij het ontwerp van uw woning of (bedrijfs)pand.  Het kan zijn dat u op zoek bent naar een ontwerp. Dan bedenken we samen waar dat ontwerp aan moet voldoen en kan ik een voorstel doen voor het ontwerp. Nadat het ontwerp volledig naar wens is, begeleid ik u tijdens een vooroverleg met gemeente om te kijken of het ontwerp aan de eisen voldoet en het in aanmerking zou komen voor een vergunning.

Engineering

Bij KoenAdvies kunt u ook terecht voor engineering, oftewel het tekenen, berekenen en uitwerken van het ontwerp. Het gaat bijzoorbeeld om EPG berekeningen, bouwbesluit-berekeningen, constructieberekeningen, kostenramingen (grove m2 / m3 raming)  en calculaties (aannemersbegroting). Dit alles is nodig voor de vergunningsaanvraag die KoenAdvies ook voor u kan verzorgen.

Bestekken

Na het ontwerp treedt het moment op dat het hele ontwerp beschreven moet gaan worden, type steen, soort kozijn, type installatie, feitelijk een dik boekwerp waar in uw huis van fundering tot de nok volledige beschreven wordt. Dit is nodig om te komen tot de aanbesteeding. Op basis hiervan kan een aannemer komen tot een prijsopgaaf 

Aanbestedingen

Altijd een spannend moment, van de eerste ideeen tot een uitgewerkt plan, uiteindelijk komt het moment daar dat het ontwerp aanbesteedt moet gaan worden. Aanbesteden houdt in dat er diverse aannemers gevraagd gaat worden om op basis van de tekeningen en het bestek tot een prijsopgaaf c.q. offerte gaat komen en er een keuze gemaakt gaat worden welke aannemer het mag gaan bouwen, gunnen geheten. Er zijn diverse manieren van aanbesteeden, die de nadruk leggen op wat voor u belangrijk is. Prijs, snelheid, kwaliteit, garantie, etc. Koenadvies zorgt voor de aanbesteeding, die u past  

Duurzaamheidsadvies

Onderdeel van het ontwerp of als aparte dienst verkrijgbaar is het Duurzaamheidsadvies. KoenAdvies is gespecialiseerd in duurzaam bouwen. Daarbij kunt u denken aan nieuwbouw, maar ook aan verbouw of renovatie. Duurzaam lijkt een modewoord, maar het is veel meer dan dan. Duurzaamheid heeft de toekomst. Energie wordt steeds duurder en de milieuwetgeving wordt steeds strenger. Er is veel mogelijk om uw woning of bedrijfspand te verduurzamen en energie te besparen. Het is inmiddels mogelijk om een energieneutrale woning te bouwen, waarbij u zelf voorziet in uw eigen energie door middel van duurzame energiebronnen zoals zon, wind, water en aarde. KoenAdvies is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame bouwmaterialen en energiebesparende en/of -opwekkende oplossingen.

 

 

 

 

Wat kost me dat?

Het begeleiden van uw verbouwing of een volledig nieuw concept ontwikkelen, natuurlijk is het dan handig dat ik u hier vermeld wat u dat gaat kosten.

Helaas, elk project is anders en vraagt om maatwerk, wat ik u wel kan beloven is vooraf een heldere offerte op basis van een realistisch uur tarief of fixed fee.

Overigens ben ik van mening dat ik u geld kan besparen. Dat is in ider geval een van mijn doelstellingen als ik voor u aan de slag mag.

Interesse om eens te vernemen of ik u ook tijd en/of geld kan besparen, laten we eens kennismaken
PS. een 1e gesprek is sowieso gratis

 

Kennismaken

Contact Info

Michel Koenjer KoenAdvies

 

Bezoekadres

Constructieweg 1
8152 GA  Lemelerveld

Postadres

Postbus 14
8150 AA  Lemelerveld 

Email

michel@koenadvies.nl 

Telefoon

06-16121810
 Duurzame technieken combineren met een degelijke bouwstijl, dat is mijn ideaal

In opdracht is alles mogelijk wat u maar wenst, mijn ideaal is voor u iets neerzetten wat er toe doet, wat bijdraagt aan uw woon of werkplezier, wat nu mooi gevonden wordt maar over 100 jaar nog steeds, dat een lage impact heeft op onze aarde en wat er tot in lengte van dagen in staat is om aan die opdracht te voldoen.

Neem contact op