06 16 12 18 10 michel@koenadvies.nl

Koenadvies gaat voor duurzaam

duurzaam bouwen en leven, hoe doe je dat?
Hoe dan?

Energieneutraal wonen

Geen energie-rekening meer!

Energie opwekken

Dat kunt u zelf!

Geen energie rekening meer!

Dat is in het kort energieneutraal wonen. Heel in het kort, dat wel. Energieneutraal wonen gaat uit van een aantal aspecten.

Zoveel mogelijk besparen, immers wat u niet verbruikt hoeft ook niet opgewekt te worden.

Zelf energie opwekken.

Alternatieven vinden voor verwarmen van ruimtes en water

Zoveel mogelijk besparen is bij nieuwbouw niet eens zo heel moeilijk. Maar waar het om gaat is, hoe houden we het enerzijds comfortabel en leefbaar en anderzijds, hoe houden we de investering dusdanig dat het rendement gaat opleveren.

Als voorbeeld; Een woning met muren met isolatie van 1 meter dik en zonder ramen is; en niet leefbaar en niet comfortabel en de kosten wegen niet op tegen de baten; en ja het is wel heel zuinig.

De kunst is dus om dat geheel tegen elkaar af te wegen. Koenadvies heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met diverse ontwikkelingen en realisaties van dit soort woningen.  Wellicht kan hij u eens op excursie meenemen.

Naast het besparen is het opwekken het tweede aspect. Uiteindelijk zult u namelijk toch energie moeten gaan gebruiken om bijvoorbeeld te verwarmen, het zelf opwekken is dan de uitkomst.

En als laatste moeten er alternatieven gevonden worden voor het verwarmen van water en ruimtes. Een combiketel kan namelijk niet op energie neutrale basis worden ingezet. Maar dat geeft, niet er zijn genoeg alternatieven die ook nog eens energie zuiniger zijn.

Kortom een woning zonder Co2 uitstoot, zonder energie rekening en met meer onafhankelijkheid, KoenAdvies informeert u graag over de (on)mogelijkheden, neem snel contact op om uw wensen te realiseren

Duurzame energie

Op verschillende manier kan je zelf duurzame energie opwekken. Onder andere bijvoorbeeld door de inzet van windturbines, waterkrachtcentrales, zonnepanelen etc. In Nederland wordt in de woningbouw in eerste instantie vooral zonnepanelen gebruikt. Kleine windturbines worden nog zelden toegepast maar worden beter en beter, vooralsnog hieronder uitleg over zonnepanelen, maar wij volgen alle ontwikkelingen op de voet.

Wat is een zonnepaneel?

Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met andere voor- en nadelen dan energieopwekking met fossiele brandstoffen.

Een zonnepaneel moet niet worden verward met een zonnecollector. Deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water.

Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Daarom heten zonnecellen ook wel fotovoltaïsche cellen (Grieks photos: licht, en volt naar de eenheid van elektrische spanning). Afgekort wordt gesproken van PV-systemen. Een andere vorm van PV zijn de elementen gemaakt met de dunnelaagtechnologie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van amorf silicium. Deze elementen hebben een lager rendement, maar zijn ook beduidend goedkoper. Het rendement van gangbare zonnecellen ligt tussen ca. 10 en 20%, waarbij de cellen met betere rendementen wel meestal onevenredig veel duurder zijn.

Fotovoltaïsche zonnepanelen benutten zonlicht of daglicht, waarbij door de absorptie van fotonen in de zonnecellen een spanning ontstaat die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Een zonnecel die met zijn esthetische kwaliteit bijzonder geschikt is voor zichtbare architecturale toepassingen, is de achtercontactcel. Die wordt zo genoemd omdat alle elektrische contacten op de achterzijde plaatsvinden en de voorkant een nauwelijks zichtbaar metalen raster heeft, zonder storende dubbele metaalstroken. Dat resulteert ook in een grotere bruikbare oppervlakte van de cellen en hoeveelheid geleverde stroom.

Soorten zonnepanelen

De wijze waarop silicium is verwerkt bepaalt de kwaliteit van het paneel. Er zijn drie soorten, te weten: monokristallijn, polykristallijn en amorf (zoals hierboven al beschreven).

1.Monokristallijn: De zonnecellen in een monokristallijn zonnepaneel bestaan uit één kristal. Het oppervlak van mono kristallijne zonnecellen heeft geordende elektroden en is egaal zwart. Deze zonnepanelen hebben het hoogste rendement. Mono kristallijne zonnepanelen hebben enkele procenten meer opbrengst dan polykristallijne. Deze panelen zijn duurder, maar hebben een hoger rendement per oppervlakte. De beste keuze voor het behalen van een maximale rendement en bij een beperkte ruimte.

2.Polykristallijn: In een polykristallijn zonnepaneel bevinden zich zonnecellen die bestaan uit meerdere grove kristallen. Een polykristallijne zonnecel vertoont een soort gebroken schervenpatroon. De polykristallijne zonnepanelen zijn gunstig geprijsd en bieden een redelijk hoog rendement, hoewel minder rendement dan mono kristallijne zonnepanelen. Wanneer er genoeg ruimte op een dak aanwezig is, is dit de beste keuze.

3.Amorf: In een dunne-filmzonnepaneel wordt amorf silicium gebruikt. Amorfe zonnepanelen bevatten geen kristallen maar poeder. Hierdoor zijn ze zeer buigzaam. De amorfe zonnepanelen geven het minste rendement van de drie. De prijs ligt wel een stuk lager, maar deze zonnecellen zijn minder geschikt voor toepassing in zonnepanelen.

Koppeling aan het elektriciteitsnet

De meeste zonnepanelen worden via een omvormer (inverter) aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Systemen die aan het elektriciteitsnet zijn gekoppeld sluizen de energie die niet wordt gebruikt, door naar het energiebedrijf. In dat geval loopt de verbruiksmeter achteruit zolang in huis minder elektriciteit wordt gebruikt dan het zonnepaneel levert. Systemen die aan het elektriciteitsnet gekoppeld worden, zijn netgekoppelde decentrale opwekkers.

De omvormer converteert de gelijkspanning van de zonnepanelen naar de wisselspanning van het lichtnet. Daarbij moet de fase gelijk zijn. Is het lichtnet uitgevallen, dan kan de omvormer niet werken – netgekoppelde opwekkers kunnen dus niet dienen om een stroomstoring te overbruggen.

Andere systemen slaan overtollige energie op in een accu. Daarvoor wordt vooral gekozen op plekken waar het elektriciteitsnet ontbreekt of een aansluiting te duur is. De accu’s moeten natuurlijk voldoende capaciteit hebben om een paar donkere dagen te overbruggen. Deze werkwijze is bekend bij tuinverlichting, waarbij de accu overdag wordt opgeladen en ’s nachts voor licht zorgt.

Wat levert het me op?

Misschien is dat wel de meest gestelde vraag, zodra het over zonnepanelen gaat. Een goede tweede is de vraag; wat is de terugverdientijd? Voor beide geldt vragen geldt, deze is voor iedereen anders. Dit is met name afhankelijk van de opstelling c.q. ligging, type paneel en aantal, manier van installeren, hoe aangeschaft, eventuele subsidies en waar u in Nederland woont. Er zijn enkele leuke rekeningtools op het internet vindbaar van diverse leveranciers die een hele goede indicatie bieden, maar meer dan een indicatie is het niet. Er wordt vaak gerekend met enkel de panelen welke deze leverancier levert. Een goede vergelijking ontbreekt.

Zonnepanelen aanschaffen

Ondanks dat de prijzen van PV panelen de laatste jaren drastisch gedaald zijn en wellicht subsidies beschikbaar zijn bij de aanschaf van zonnepanelen, blijft het een behoorlijke investering. Een investering die vraagt om vergelijken van de mogelijkheden. Alleen een rondgang langs de diverse leveranciers en installateurs levert vaak geen duidelijk beeld op. De een beschouwt bijvoorbeeld Chinese panelen als inferieur. De andere zweert bij de prijs kwaliteitsverhouding van deze panelen.

KoenAdvies kan u helpen. Met de verschillende vragen, wat levert het me op? Wat heb ik nodig? Hoe en/of waar moet ik deze (laten) installeren en waar schaf ik deze het beste aan. Onafhankelijk, deskundig en met maar 1 belang, de uwe

Zoekt u antwoorden? Neem snel contact met ons op

Voor een perfect combinatie met een eventuele aanschaf van zonnepanelen, kijk ook eens naar de mogelijkheden van Infrarood verwarmen, zo gebruikt u de de zon feitelijk twee keer

Duurzaam verwarmen

Duurzaam verwarmen houdt in dat we onze woning of pand verwarmen zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Momenteel zijn daarvoor verschillende manieren mogelijk. Elk zo met zijn voor en nadelen
Een mooi principe is gebruik van restwarmte, waarbij warmte uit een proces in de industrie gebruikt wordt om een woning te verwarmen. Dit is echter alleen op grote schaal rendabel en voor een individuele toepassing vaak geen oplossing  

Welke mogelijkheden zijn er 

Zonnewarmte

Warmtepomp 

Verbranding van hernieuwbare brandstof zoals hout, pellets, biogas via een Hout cv of bijvoorbeeld pallet kachel

Elektrisch (mits via groene stroom of eigen opwekking)

Zonnewarmte

Zonnewarmte gebruiken is natuurlijk het meest duurzame wat er maar mogelijk is. Grote ramen op zuiden en kleine op het noorden is al bijvoorbeeld gebruik maken van deze warmte. Doorgaans wordt door een collector de warmte opgevangen en vervolgens via radiatoren en dergelijke weer afgegeven. Een groot nadeel is echter dat de warmte maar slecht beschikbaar is op het moment dat we onze woning in Nederland willen verwarmen. Meer als gebruik voor de verwarming van ons tapwater of zelfs zwemwater, is zonder hele grote warmte buffers niet echt mogelijk.

Warmtepomp

Een warmte pomp wordt de laatste jaren veel toegepast, simpel gezegd haalt deze warmte diep uit de aarde en geeft deze af aan de verwarming in huis. Voor het verwarmen wordt daardoor feitelijk vrijwel geen energie verbruikt. De verwarming in huis gebeurt op een conventionele manier via radiatoren of vloerverwarming. Nadeel van de warmtepomp is dat het pompgedeelte relatief veel elektriciteit nodig heeft en de installatiekosten erg hoog liggen.

Verbranding hernieuwbare brandstof

Verbranding van hernieuwbare brandstof is erg in opkomst, relatief goedkoop en geeft een lekkere warmte. Welk systeem voor u geschikt is, hangt met name af van beschikbaarheid van de grondstof en hoeveel geld en tijd u erin wilt stoppen. Een houtkachel moet regelmatig gevuld worden. Maar heeft u bijvoorbeeld een eigen houtwal op uw land, dan kost deze verbranding u enkel wat tijd.

Elektrisch verwarmen

Elektrisch verwarmen ligt niet 123 voor de hand. Het staat bekend als energieverspillend. Nu is dat wel erg afhankelijk van welk systeem u kiest. Maar even los van het verbruik, noodzakelijk is natuurlijk wel dat u kiest voor groene stroom of zelf deze stroom opwekt. Stroom gebruiken die wordt opgewekt in de kolencentrale is uiteraard niet duurzaam.

Een mooie, relatief nieuwe vorm van elektrisch verwarmen is via panelen die nano infrarood uitstralen

Nano Infrarood, de kracht van onze zon in uw huiskamer.

Onze zon verwarmt ons dagelijks met zijn warmtestralen. Deze stralen bestaat uit infrarode straling, nano infrarood om precies te zijn. 
Infrarood verwarmen is altijd al een aangename warmtebron geweest maar nu komt daar Nano infrarood bij.

Wat is Nano infrarood?

Nano infrarood is een warmtestraling die uitstraalt op 10.000 nanometer in tegenstelling tot gewoon infrarood van rond de 7.000 nanometer.

Nano infrarood kan meer warmte met een lagere inspanning overbrengen en straalt verder in de ruimte dan gewoon infrarood. Dat maakt dat nano infrarood verwarming een meer dan goede vervanging kan zijn van gewone conventionele verwarming

Conventioneel versus Nano infrarood

Bij conventionele ruimte verwarming fungeert de lucht als transportmiddel voor de warmte, waarbij de lucht verwarmt word door fossiele brandstoffen (gas, olie, kolen, hout etc.) door middel van (combi)ketel via leidingen naar radiatoren. Deze vorm van opwarming heeft als nadeel dat de verwarmde lucht opstijgt en plaats maakt voor koudere lucht, die weer opgewarmd wordt na aanraking met de radiatoren
Bij nano infrarood verwarmingssystemen word de ruimte verwarmt door elementen die stralingswarmte afgeven, eerst worden alle vaste delen opgewarmd waarna deze delen de warmte weer gaan afgeven aan ruimte en lucht. Dit heeft als voordeel dat er gelijkmatig warmte word afgegeven en er bijna geen temperatuurverschil optreed. Dit resulteert in een behaaglijke warmte. Doordat er geen luchtcirculatie is, zwerft er minder stof rond en heeft u geen last van condensatie, schimmels en bacterievorming.

KoenAdvies kan u adviseren over het gebruik van deze vorm van verwarmen. Er is namelijk nog een belangrijke duurzame reden, want naast de reeds al eerder genoemde voordelen, is er nog een en die is wel heel aangenaam. Nano infrarood kan een besparing opleveren in de energiekosten tot wel 40% in vergelijking met gas en een combiketel.   

Nano infrarood panelen vragen gewoon om elektriciteit, het voordeel kan daardoor nog groter worden indien u via zonnepanelen zelf energie opwekt. Reden te meer om u eens goed te laten adviseren. Neem daarvoor snel contact met ons op 

Er zijn ook andere mogelijkheden om water warm te krijgen dan via de verbranding van fossiele brandstoffen.

Warm water zonder verbranding

Zonnecollector; een zonnecollector is een apparaat dat zonlicht omzet in warmte (voor omzetting van zonlicht naar elektriciteit wordt een zonnepaneel gebruikt). Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden voor proceswarmte, het verwarmen van ruimtes of (tap)water. Dit gaat vaak gepaard in combinatie met een zonneboiler. Een zonneboiler is feitelijk niks anders dan een goed geïsoleerd vat. Eventueel kan het water hier nog bijverwarmd worden indien nodig. Zonnecollectoren kunnen ook gebruikt worden om in de zomer het grondwater onder een huis of gebouw op te warmen. In de winter kan dan via een warmtepomp het gebouw zeer efficiënt verwarmd worden. Met deze combinatie kan een reductie in de CO2-uitstoot en stookkosten bereikt worden.

Elektrische boiler, het principe van een elektrische boiler is natuurlijk al langer bekend, interessant wordt het natuurlijk als u zelf de elektriciteit opwekt voor deze boiler.

Doorstroomwaterverwarmer; het nadeel van een boiler is dat deze het water continu warm houdt, terwijl u wellicht maar op bepaalde momenten op de dag dit water nodig heeft. Een doorstroom apparaat, zoals een geiser op gas, is dan een goede oplossing, u gebruikt dan alleen energie wanneer u warm water nodig heeft. Deze apparaten zijn er ook op elektriciteit.  Een ander voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld de kleine keukenboiler is dat het water ook na 5 of 10 liter warm blijft. Zolang u warm water nodig heeft wordt het verwarmd, niet langer, maar ook niet korter

Al deze oplossing brengen een gasloze of een energie neutrale woning binnen handbereik.

Ook geïnteresseerd of deze mogelijkheden wat voor u kunnen betekenen? Koenadvies rekent het zo voor u uit, neem contact op voor meer informatie

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

Duurzame woningen en gebouwen zijn gezonder voor bewoners en gebruikers, ze zijn ze energiezuiniger, beter voor het milieu dan traditionele woningen en duurzaam bouwen bespaart op grondstoffen.

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld, gebouwd en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. 

Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om: gebruik van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers; een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen; prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden; duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling); verantwoord watergebruik; voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

Bij duurzaam bouwen worden allerlei termen en begrippen gebruikt. Deze begrippen staan toegelicht in een begrippenlijst.

Regels voor bouwen en verbouwen

Aan het (ver)bouwen en gebruik van woningen en andere gebouwen zijn regels verbonden. In het Bouwbesluit staan de minimale bouwtechnische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen. Dit zijn voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Strategieën duurzaam bouwen

Er zijn verschillende strategieën (benaderingen, visies, stappen of richtlijnen) voor het ontwerp van duurzame woningen en gebouwen. De meest bekende en nog steeds actuele strategie is de Trias Energetica. Dit is een strategie voor het besparen van energie. In het Informatieblad strategieën duurzaam bouwen en verbouwen staat een compleet overzicht van de verschillende strategieën.

Innovatie door duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen zet aan tot innovatie en productontwikkeling. Producten die nu standaard gebruikt worden, zijn ontwikkeld vanuit duurzaam denken. Bijvoorbeeld verf op waterbasis en zogenaamde ‘high-solid’-verven met minder schadelijke stoffen.

Ook op het gebied van energiebesparing is sprake van innovatie. Onder andere dankzij de wetgeving (de energieprestatie van gebouwen (EPC)) ontwikkelde de industrie onder meer zuinige HR-verwarmingsketels en ventilatiesystemen. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van duurzame energie door de inzet van warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen.

Subsidies voor duurzaam (ver)bouwen

Duurzaam bouwen en verbouwen draagt bij aan een beter milieu en een gezonde woon- en werk-omgeving. Daarom ondersteunt de Rijksoverheid duurzaam bouwen met subsidies.  Enkele voorbeelden zijn: Groenregeling: goedkope financiering voor duurzaam vastgoed; Tender NESK: voor energiezuinige scholen en kantoren; MIA: belastingvoordeel voor duurzame bedrijfsinvesteringen.

Subsidies gemeente en provincie

Er zijn ook diverse subsidies bij gemeenten en provincies. Koenadvies heeft inzicht in de diverse subsidies en begeleidt u bij een eventuele aanvraag .

Duurzaam verbouwen

Een verbouwing kan een handig moment zijn om energiebesparende maatregelen te nemen in uw huis. Denk bijvoorbeeld aan isolatieglas, spouwmuurisolatie en een HR-ketel. Er zijn mogelijk subsidies beschikbaar om uw huis energiezuiniger te maken. 

Tijdelijke btw-verlaging

De tijdelijke btw-verlaging  voor verbouw of renovatie van woning ouder dan 2 jaar, moet de bouw- en woningmarkt ondersteunen en de bouwsector een impuls geven. De maatregel geldt tot 1 juli 2015. Vanaf 1 juli 2015 betaalt u weer het gebruikelijke tarief van 21%. 

ENERGIEADVIES

Wat kan ik doen om te besparen?

Wat is een handige oplossing in mijn geval om (extra) te isoleren?

Is er een duurzamere manier van verwarmen geschikt voor ons huis/pand?

Zijn zonnepanelen interessant voor mij?

Zo maar wat vragen, die vaak opkomen bij eigenaren van een pand of een woning. Soms ingegeven om te besparen op de energiekosten, soms ingegeven om een zorg voor onze aarde. Wat u beweegreden ook zijn, de antwoorden zijn niet altijd even eenvoudig.

KoenAdvies brengt u graag op de hoogte van de (on)mogelijkheden. Specifiek voor u pand of woning en toegespitst op de laatste stand van zaken omtrent technieken maar ook bijvoorbeeld van de subsidie mogelijkheden.

Voor een maatwerk energieadvies komen we graag bij u langs. Dan bekijken we onder andere de bouwaard en de huidige stand van zaken en verstrekken dan na een analyse, een advies met wat voor u interessant is. Niet alleen op basis van besparen maar uiteraard ook op basis van investering. Een investering die meer kost dan het opbrengt is voor niemand rendabel.

Weten wat in uw situatie rendabel is?  Neem contact met ons op  

Over KoenAdvies