06 16 12 18 10 michel@koenadvies.nl

Begeleiden

In de Realisatiefase is Koenadvies uw bewaker en rechterhand, daarbij kunt u denken aan de volgende zaken:

Voorzitten van de bouwvergadering
Controle en toezicht op de bouw
Controle op naleving van de planning
Controle op het begroting