06 16 12 18 10 michel@koenadvies.nl

Waar kunnen we u mee van dienst zijn?

Bouwen lijkt, zeker voor diegene die er niet dagelijks mee bezig is, een ingewikkeld proces. Een proces wat je vaak kan opdelen in vier stappen, ongeacht het nu het (ver)bouwen betreft van een dakkapel of van een kantoorpand.

Ontwikkelen: de 1e fase, die van de ideeën, grove schetsen en berekeningen.

Begeleiden:

Ontwerpen: de 2e fase, het uitwerken van de uitkomst van de 1e fase naar tekening en bestek en de overgang naar de volgende fase inclusief alle formele handelingen als vergunningaanvraag en dergelijke.

Realiseren: de 3e fase, van de eerste paal tot de oplevering, het feitelijke bouwen.
Beheer: de 4e fase, na oplevering start het gebruik en het bijkomende onderhoud.

Totaal of deeladvies
Op elk van de vier stappen kan KoenAdvies u van dienst zijn. Van de start tot aan oplevering als een totaalconcept maar evengoed kan KoenAdvies een deel voor zijn rekening nemen.
Dat is wat Koenadvies u biedt en daaronder vallen diverse diensten die specifiek zijn voor een van bovengenoemde fasen.
De diverse diensten zijn apart per dienst in een bepaalde fase in te zetten of vormen een doorlopende dienst voor alle fasen.

Planontwikkeling

Graag helpt KoenAdvies u om een concreet (ver)bouwplan te maken op basis van uw wensen.

U wilt bijvoorbeeld een bedrijfspand of woning nieuw bouwen, maar er is nog geen ontwerp.

U zoekt een geschikte plek.

U wilt uw huis of bedrijfspand uitbreiden, verbouwen, renoveren en/of verduurzamen. 

U heeft een (grof) idee, KoenAdvies helpt u graag uit te zoeken wat precies uw wensen, behoeftes en gevoelens zijn en breng die in kaart. 
Vervolgens krijgt u dit overzicht en gaan we toetsen of het aan al uw wensen en eisen voldoet, waarna een concreet plan wordt gemaakt waarin alles wat u aangeeft, verwerkt is. 

KoenAdvies zoekt graag voor u uit welke locaties beschikbaar zijn voor nieuw- of uitbouw, bijvoorbeeld rood voor rood locaties waar schuren vervangen mogen worden voor woningen, maar ook nieuw uit te geven kavels.  
Weten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van renovatie, een aanbouw of aanpassing van de indeling van uw pand. 

KoenAdvies is op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, energieneutraal (ver)bouwen en oplossingen om energie te besparen. Met gemeentes werkt KoenAdvies graag mee aan de plannen om woonblokken en wijken te ontwikkelen. Conceptontwikkeling – innovatie (zakelijk: projectontwikkelaars, commercieel)

Conceptontwikkeling

Bij conceptonwikkeling draait het om innovatie; Vernieuwing en verbetering van huidige bouwwijzen en het toepassen van nieuw (bouw)materialen die ten goede komen aan duurzaamheid en comfort.  Bij conceptontwikkeling is de kracht van vernieuwing het uitgangspunt in plaats van het vasthouden aan het bestaande en traditionele. Denken in kansen en niet in bedreigingen of beperkingen.

Bij het ontwikkelen van concepten maakt KoenAdvies gebruik de kennis, ervaring en het netwerk dat de afgelopen twintig jaar is opgebouwd. KoenAdvies zet de juiste partners in die het best aansluiten op het project.

Exploitatiekostenberekening

Bij conceptontwikkeling hoort ook een exploitatiekostenberekening, een calculatie van de gebouwkosten die gemaakt gaan worden als het gebouw daadwerkelijk geëxploiteerd gaat worden. Zo weet u waar u rekening mee moet houden als het concept uiteindelijk gerealiseerd is.

Haalbaarheid (berekening, onderzoek/studie)

Bij KoenAdvies kunt u ook terecht om te onderzoeken of een bepaald concept haalbaar is qua kosten en op het gebied van wet- en regelgeving. In een haalbaarheidsverslag staat het volledige onderzoek naar de (on)mogelijkheden en (financiële) consequenties van het uitvoeren van het concept.

Principebesluit-aanvraag

KoenAdvies helpt u met het aanvragen van een principebesluit. Hierbij wordt bij Burgemeester en Wethouders getoetst of de gemeente aan het concept wil meewerken.

Ontwerp

KoenAdvies kan op verschillende manieren betrokken zijn bij het ontwerp van uw woning of (bedrijfs)pand.  Het kan zijn dat u op zoek bent naar een ontwerp. Dan bedenken we samen waar dat ontwerp aan moet voldoen en kan ik een voorstel doen voor het ontwerp. Nadat het ontwerp volledig naar wens is, begeleid ik u tijdens een vooroverleg met gemeente om te kijken of het ontwerp aan de eisen voldoet en het in aanmerking zou komen voor een vergunning.

Engineering

Bij KoenAdvies kunt u ook terecht voor engineering, oftewel het tekenen, berekenen en uitwerken van het ontwerp. Het gaat bijvoorbeeld om EPG berekeningen, bouwbesluit-berekeningen, constructieberekeningen, kostenramingen (grove m2 / m3 raming)  en calculaties (aannemersbegroting). Dit alles is nodig voor de vergunningsaanvraag die KoenAdvies ook voor u kan verzorgen.

Bestekken

Na het ontwerp treedt het moment op dat het hele ontwerp beschreven moet gaan worden, type steen, soort kozijn, type installatie, feitelijk een dik boekwerp waar in uw huis van fundering tot de nok volledige beschreven wordt. Dit is nodig om te komen tot de aanbesteeding. Op basis hiervan kan een aannemer komen tot een prijsopgaaf 

Aanbestedingen

Altijd een spannend moment, van de eerste ideeën tot een uitgewerkt plan, uiteindelijk komt het moment daar dat het ontwerp aanbesteedt moet gaan worden. Aanbesteden houdt in dat er diverse aannemers gevraagd gaat worden om op basis van de tekeningen en het bestek tot een prijsopgaaf c.q. offerte gaat komen en er een keuze gemaakt gaat worden welke aannemer het mag gaan bouwen, gunnen geheten. Er zijn diverse manieren van aanbesteden, die de nadruk leggen op wat voor u belangrijk is. Prijs, snelheid, kwaliteit, garantie, etc. Koenadvies zorgt voor de aanbesteding, die u past  

Duurzaamheidsadvies

Onderdeel van het ontwerp of als aparte dienst verkrijgbaar is het Duurzaamheidsadvies. KoenAdvies is gespecialiseerd in duurzaam bouwen. Daarbij kunt u denken aan nieuwbouw, maar ook aan verbouw of renovatie. Duurzaam lijkt een modewoord, maar het is veel meer dan dat. Duurzaamheid heeft de toekomst. Energie wordt steeds duurder en de milieuwetgeving wordt steeds strenger. Er is veel mogelijk om uw woning of bedrijfspand te verduurzamen en energie te besparen. Het is inmiddels mogelijk om een energieneutrale woning te bouwen, waarbij u zelf voorziet in uw eigen energie door middel van duurzame energiebronnen zoals zon, wind, water en aarde. KoenAdvies is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame bouwmaterialen en energiebesparende en/of -opwekkende oplossingen.

Begeleiden

 

Realisatie

Misschien wel de leukste fase, er gaat wat ontstaan. Nadat alle vergunningen rond zijn, bestek goedgekeurd, de aannemer is gekozen, kan de schop de grond in. In deze fase is het van belang om strak op de begroting te zitten, regelmatig de bouwwerkzaamheden te controleren. Daarnaast moet de bouwvergadering voorgezeten worden en de planning moet bewaakt worden.   

Tijdens de realisatie van het gebouw kan KoenAdvies het bouwmanagement verzorgen. Dat kan door KoenAdvies de complete directievoering te laten uitvoeren of door deel ondersteuning door middel van bouwbegeleiding op maat.

In ieder geval het bespaart ten alle tijde tijd en zorgen.

Beheer

Ook als het gebouw er al staat, kunt u bij KoenAdvies terecht voor advies en begeleiding op het gebied van beheer

Beheer van een woning of een gebouw is in meerdere diensten te verdelen, o.a;

Vastgoedbeheer – technisch onderhoud van het vastgoed.

Energie-advies – advies over efficiënte inkoop en verkoop en een energienota-check.

Maatwerk-advies – welke energiebesparende maatregelen kunt u treffen en welke installatietechnische aanpassingen kunt u doen.

Daarnaast kunt u laten berekenen in hoeveel tijd heeft u de energiebesparende maatregel weer terugverdiend (terugverdientijdberekeningen – TVT)

een netto contante waardeberekening (NCW) duurzame energie-opwekking (wind, zon, water, hout, lucht)

Duurzame MeerJarenOnderhoudsPlanning (DMJOP) – een compleet overzicht van de werkzaamheden en kosten die horen bij een goed onderhoud van uw pand.